Bạch Đào

18.000.000

  • Kích thước: 100-200cm dài (gồm chậu)
  • Hoa đẹp, đỏ thẫm màu
  • Được trồng trong chậu có hình thù đẹp
  • Cây phát triển tốt, đầy đủ dinh dưỡng
  • An toàn khi vận chuyển đi xa tới hơn 2000km (tới Sài Gòn)
Bạch Đào

18.000.000

Đặt nhanh Thông tin ngắn gọn, nhận được điện thoại xác nhận ngay
Danh mục: