Đào Thất Thốn

35.000.000

  • Kích thước: 100-130cm rộng (gồm chậu)
  • Hoa đẹp, đỏ thẫm màu
  • Được trồng trong chậu có hình thù đẹp
  • Cây phát triển tốt, đầy đủ dinh dưỡng
  • An toàn khi vận chuyển đi xa tới hơn 2000km (tới Sài Gòn)

Đào Thất Thốn

35.000.000

Đặt nhanh Thông tin ngắn gọn, nhận được điện thoại xác nhận ngay
Danh mục: